FortiClient

FortiClient

Detects and removes malware from the user's PC
Người dùng đánh giá
4.1  (24 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
6.1
Phiên bản mới nhất:
5.6.0 (Xem tất cả)
Phần mềm này nhận được 4 giải thưởng
Security solution focused on stopping identity theft, spying and other types of privacy violations. Prevents malware from stealing your credentials, private information, documents, etc. Embeds an effective firewall for your online safety.
FortiClient là một khách hàng dựa vào phần mềm giải pháp đề nghị một khoảng cách an ninh tính năng cho màn hình và máy tính xách tay. Khi dùng trong kết nối với FortiGate những thiết bị, FortiClient cho IPsec và SSL mã hóa, WAN optimization, endpoint sự hợp tác, và hai tố xác thực.
Thông tin được cập nhật vào: